Halk Kürsüsü Ücretsiz Eğitim Verdi

Halk kürsüsü derneği moderatörlerine ücretsiz eğitim verdi.