Hakkımızda

Yönetim Kurulu

Halk Kürsüsü Nedir?

#halkkürsüsü Ayna Gibidir! Bize, #halkkürsüsü’ne kim, ne gözle bakıyor, neyi isnat ediyor ise, kendisi bizatihi O’dur! #halkkürsüsü Ayna gibidir! Zordur, Ayna gibi olmak. Herkes ne, kim ise, tam hakkını verebilmek… #halkkürsüsü Ayna gibi olmaktan milim, şaşmamıştır, şaşmayacaktır. #halkkürsüsü’nde Bizim/Onların, Bizden/Onlardan, Bizimki/Onlarınki, diye veya şeklinde, partizanca kavramlar ve işleyiş yoktur! Haklı, Haksız… İyi, Kötü… Hain, Vatansever… Doğru, Yanlış… diye kavramlar ve işleyiş vardır! Çalışmalarını sadece ve sadece, Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk lehine, tarafına, yolunda, yukarıdaki var olduğunu beyan ettiği kavramlarla yapar. Bu üç ana ilkesinde kesinlikle, sonuna kadar taraftır. #halkkürsüsü var olan normlar, paradigmalar ile değil, 1934’te Bandırma ziyaretinde Bozkurt Paşa’mızın tevdi ettiği görev, gösterdiği yol ve tam/tamamen Atatürk hedefleri ile düşünen, hareket eden bir dernek, yapı, oluşum olan #halkkürsüsü, hiç bir kişi/odağa eyyamcılık yapmak gibi bir durum içinde olamayacağı gibi, düşünceleri ve çalışmaları, gelecek için, geleceğin paradigmaları ile olduğundan, günümüz şartlarında, kişilerince, şimdiki paradigmalar içinde dönüp duranlarca anlaşılamamayı göze almıştır, yine de, çalışmalarına devam etmektedir, edecektir. #halkkürsüsü ‘nün, ne İsa’ya, ne Musa’ya yaranmak gibi bir derdi yoktur. Tek derdi, tek tasası, Türk Milleti’dir. Büyük Türk birlik ve beraberliğini önceller. #halkkürsüsü, Bağımsız, bağlantısız, tam olarak partiler üstü, tam olarak aleni, kadını ile erkeği ile bu memleketin, bu memleket sevdalısı serdengeçtilerinden mürekkeptir. Ki, kendisi içinden dahi, bir üstteki kötü kavramlara sahip biri çıkar ise, o’nu da, hem de çok daha kötü eleştirir, afişe eder. Çünkü #halkkürsüsü, Ayna gibidir!