Kuyucu Murat Paşa-Türk Celladı

Paylaş

Kuyucu Murat Paşa-Türk Celladı 20.01.2023

Kuyucu Murat, Hırvatistan doğumlu bir devşirmedir. Çocukken zorla ailesinden koparılmış ve saraya iç oğlanı olarak alınmıştır.

38 yaşına kadar Müslüman olmadığı, bazı kaynaklarda belirtilmiştir.
Yemen’e sancak beyi olarak atanmıştır.
Zaten Osmanlı, en küçük rütbeden veziriazamlığa kadar bütün rütbeleri devşirmeye vermiştir, ana politikaları budur.

Anadolu Türk’ü sadece askere alınmış, sonu gelmez savaşlarda acımasızca harcanmıştır. Ön hatlara ‘azaplar’ adı altında konmuş bu insanlar, düşmanın ilk darbesine maruz kalıyor, yorulan düşmanı da arkadaki devşirme yeniçeriler yok ediyordu.

Anadolu halkı, padişahların ve onların devşirme paşalarının ağır vergileri ve zulmü altında inlemekteydi.
Saray halkı ihtişam içinde yaşam sürerken, Anadolu halkı açtır, elindeki her şeyi devletin devşirme aç gözlü memuruna vergi adı altında kaptırmaktadır.
Bu duruma isyan edenler, Osmanlı saray tarihçileri tarafından ‘Celali’ diye tanıtılır.

Bu devşirme paşalardan Kuyucu Murat, suçluyu değil, suç işleme potansiyeli olacak kişileri, yani eli silah tutan herkesi öldürür.
4 yıl boyunca Anadolu’da tam 150 bin Türk öldürttüğü bazı kaynaklarda belirtilir. Bu yüzden de ‘Türkmen kasabı’ olarak anılır.

Onun nasıl biri olduğunu saray tarihçisi Naima’nın kaleminden okuyalım:
“…Bir gün pişgah-ı otakta (otağın üstünde) iskemle üzerinde oturup harfolunan (kazılan) bi’re (kuyuya) gelen adamları katlettirip doldurmağa meşgul idi.
O sırada gördü, halk verasında (arkasında) bir atlı sipahi, bir sabiyi (çocuğu) kenduye redif edip (ardından getirme) geçup gide.
Paşa emreyledi varıp sabiyi at arkasından indirip huzuruna götürdüler.
Oğlancığa:
“-sen ne yerdensin? Celali arasına neden düştün?” dedikte,
sabi doğru söyleyip,
“-falan diyardanım, kıtlık sebebinden babam beni alıp bunlara katıldı. boğazımız tokluğuna yanlarınca gezerdik” dedi.

 • Baban ne idi?, deyu sorıcak,
 • Şeştar çalardı ve anınla doyunurdu.
  Vezir-i azam Murad paşa başını sallayarak acı acı güldü.
 • Hay, celalileri şevke götürürdü, deyup, çocuğun katline işaret etti. işaret üzerine çocuğu cellatlara verdiler.
  fakat cellatlar;
  -Bu sabi masumu nice öldürelim, deyu çekilip her biri bir tarafa gidip göz yumdu.
  Murad paşa emrinin neden geciktiğini sordukta, cellatların çocuğu merhamet edip istinkaf ettiklerini bildirdiklerinde,
  paşa:
 • Yeniçerilerden birisi öldürsün, deyü buyurdu. yeniçeri dilaverlerine teklif olduklarından onlar dahi, sabiye bakıp;
 • Biz cellat mıyız? cellatlar bile merhamet etti.
  diyeler.
  Vezir kendi iç oğlanlarına emretti ki sabiyi öldüreler. Anlar da ki huzurundan dağılı kabul etmediklerinden,
  oğlancık meydanda kalıp onu öldürecek adam bulunmadıkta, ihtiyar vezir arkasından kürkünü bırakıp ve kalkıp sabiyi kendi eliyle alıp, kuyunun kenarına getürüp başını vurup boğazını sıkıp helak ve kendi eliyle kuyuya inkaa etti.”

İşte “new Osmanlıcı”ların görmezden gelip yüceltmeye çalıştığı Osmanlı’nın böyle
vezir-i azam yani başbakanları vardı.
Ve tüm olup biten bu Türk katliamlarını padişahlarından gizlice mi yapıyorlardı,
emirler gereği mi yapıyorlardı.?

İşte Osmanlı’nın son 300 yılı bu kadar Türk’tü.!
Türk’e düşman bir Osmanlı’yı kimler yüceltir.?
Tabii ki, “Türk Düşmanı”! devşirmeler, kriptolar,
küreseller ve hizmetçileri yüceltir.

Üstüne üstlük, bu küresel operasyon gereği yüceltme güya İslam maskesi ile yapılıyor ki,
örtünün altındaki pislikleri ortaya dökecekleri
güya/sahte olarak “İslam Düşmanı” ilan ederek susturmak, baskılamak, hedef şaşırtmak manivelasını kullanmak avantajı elde olsun.

Osmanlı ile ilgili gerçekler konuşmak,
ne İslam düşmanlığıdır, ne Osmanlı düşmanlığıdır.
Gerçekçiliktir, vicdan sahipliğidir.

Rs Sevinç

Sağlıcakla Kal Yüce Türk Milleti’m.

Ramazan Sevinç 20.01.2023
Ramazan Sevincii
Molla Ahmetoğlu
Mollaahmet Ogullariıv

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir