MARKA 2022 Yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Paylaş

      MARKA 2022 Yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

     Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında bölgedeki kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 70.000.000 TL destek verecektir.

     Bölgenin, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde MARKA Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı başlattı.

   Toplam bütçesi 20.000.000 TL olan Program kapsamında TR42 Bölgesi’ndeki imalat sanayisinin verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde rekabet güçlerinin artırılmasına yardımcı olacak ürün-hizmet sağlayıcısı firmaların güçlendirilmesi ve dijital/yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

    Doğu Marmara Bölgesi’nde ilk defa uygulanacak programda yararlanıcılar, Ajanstan aldıkları mali desteği ilk 6 ay ödemesiz, sonraki 24 ayda eşit taksitlerle Ajansa sadece anaparayı faizsiz olarak ödeyecektir.

Programın Öncelikleri

    TR42 Bölgesi’ndeki imalat sanayinin verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde rekabet güçlerinin artırılmasına yardımcı olacak ürün-hizmet sağlayıcısı firmaların güçlendirilmesi ve dijital/yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması.

   Dijital Dönüşümde; Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ve Sensör Teknolojileri, Endüstriyel Robot Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Teknolojileri, Yapay Zekanın İmalat Sanayinde Kullanımı, Siber Güvenlik ve Akıllı Otomasyon Sistemleri alanlarında geliştirilmiş dijital dönüşüm teknolojilerinin üretimine yönelik altyapıların güçlendirilmesi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi yönelik projeler.

Yeşil Dönüşüm; İklim Değişikliği, Karbon Salınımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi, Temiz Üretim ve Döngüsel Ekonomi, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Tarım, Enerji Verimliliği

Endüstriyel Simbiyoz alanlarında çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında imalat sanayi firmalarının üretim süreçlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatının gereksinimleriyle uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin üretimi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi yönünde ki ürün ve hizmetlerin kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyi ürünlerin üretiminde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi

Kimler Başvurabilir

      KOBİ Statüsündeki İşletmeler

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Azami 12 ay (Proje sözleşmesinin imzalanması ile başlar). Başvuru sahibi firmanın başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması ve merkez, faaliyet/üretim yerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması gerekmektedir.

Proje bütçesi

Asgari tutar: 750.000 TL

Azami tutar: 2.500.000 TL   

Son Başvuru Tarihi: 18 Kasım 2022    Saat: 23.59

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Tanem UÇAR

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir