Barnabas İncil’i

Barnabas İncili’nin İçeriği
Barnabas İncili’nin yazılma amacı Muhammed’in İsa’dan üstün olduğunu iddia etmektir. Bu kitaba göre İsa Mesih ne Tanrı’nın Oğlu ne de Tanrı’dır; ancak Muhammed’in geliş yollarını hazırlayan, “çölde haykıranın sesi”dir. İsa, Mesih değildir. Bu noktada Barnabas İncili Kur’an ile de çelişir. Çünkü Kur’an’da birçok ayette İsa’nın Mesih olduğu yazılmıştır.
İsa Mesih’e, asıl İncil’de Vaftizci Yahya’ya ait olan bazı özellikler atfedilmiştir.

Barnabas İncili’nde Vaftizci Yahya’dan hiç bahsedilmemiştir. Barnabas İncili’nde Muhammed’in dünyanın kurtarıcısı olduğu yazar. İsa’nın yerine Yahuda İskaryot’un çarmıha gerildiği ve tutuklandığı sırada İsa’nın Getsemane Bahçesi’nde bir evde saklandığı, dört baş melek tarafından gökyüzünün 3. katına götürüldüğü yazar.

Barnabas İncili’nde İsa, “Ben Mesih değilim” der. Gerek İncil’e göre, gerekse Kur’an’a göre İsa, Mesih’tir.
Kuran’da göğün 7 katlı olduğundan bahsederken Barnabas İncili’nde göğün 9 katlı olduğu yazar.
Tarihi ve Coğrafi Çelişkiler
Kitapta, “100 yılda bir olan Jubile Yılı”ndan bahsediliyor, ama Jubile Yılı aslında 50 yılda birdir.

Kıbrıslı bir yahudi ailesinin çocuğu olarak Kıbrıs’ın antik Yunan dönemi kentlerinden Salamis’te dünyaya gelen Barnabas, Hıristiyanlığın ilk döneminin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Asıl adı Yusuf olan bu azize Havariler Barnabas ismini verirler.

Öğrenim görmek için gittiği Kudüs’te, Hz. İsa’yı gören ve mucizelerine şahit olan Barnabas Hristiyan olur ve Kıbrıs’ta ailesinden miras olarak kalan arazileri kendisi için küçük bir miktarını ayırdıktan sonra fakirlere dağıtır ve hayatının sonuna kadar Hristiyanlara ve Hristiyanlığa hizmet eder. Hatta bu yüzden evlenmediği söylenir.

Barnabas, Pavlus’la birlikte Hristiyanlığın yayılması için faaliyetlerde bulunmuş, seferlere çıkmış, eziyetler çekmiştir. İncil’de bu devri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir çok ayet bulunurken Pavlus’tan ayrıldıktan sonraki yaşamı hakkında pek bilgi bulunmaz. Bunun iki nedeni olabilir. İlki kısa bir süre sonra öldürülmesi. İkincisi ve daha önemlisi ise Pavlusçu geleneğin ona karşı gösterdiği dışlayıcı tutum.

Bir rivayete göre ayrılmalarının nedeni sünnettir. Pavlus putperestlerin Hristiyan olurken sünnet olmalarına gerek yok derken Barnabas Yahudi şeriatına göre sünnet olmaları gerektiğini savunur ve bu yüzden aralarında ihtilaf çıkar. Kısaca aralarındaki ayrılık Musa’nın şeriatına uyup uymama konusu olmuştur diyebiliriz.

Barnabas Pavlus’tan ayrılıp Kıbrıs’a dönünce Hıristiyanlığı yaymaya, anlatmaya devam eder. MS 75 yılında Yahudiler Barnabas’ı tutuklarlar ve Salamis’teki bir sinagogda karanlık bir hücreye atarlar. Daha sonra önce taşlarlar, sonra da yakarlar. Barnabas’tan kalanları ise kendisine inanlar tarafından ele geçmesin diye denize atılmak üzere bir beze sararlar. Ancak olayı izleyen Barnabas’ın öğrencileri karanlıktan istifade ederek içinde Barnabas’ın külleri olduğu bezi kaçırırlar ve Selamis’in batısında bir harup ağacının altındaki bir yer altı mağarasına götürüp gömerler. Göğsünün üzerine de Barnabas’ın yazdığı Matta İncili’ni koyarlar.

Barnabas İncili’nde Hazret-i İsa diyor ki: Ben günah affedemem, günahları ancak Allah affeder. (71. bab)

Ben, Allah’ın resulünün yolunu hazırlamak için geldim. Bu Resul, sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakiki inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman, Cenab-ı Hak, elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O, putları kırar. Onun sayesinde, insanlar Allah’ı tanır ve ben de hakiki olarak tanınırım.

Vatikan’ın Kabul Etmediği Hz Muhammed’i Müjdeleyen Barnabas İncili Hakkında 11 Şok Edici Bilgi

1- 325 yılında yapılan İznik Konsili’nde yasaklanan İnciller’den birisidir.

2- Yapılan konsilde 300 civarında İncil arasından sadece BABA-OĞUL-KUTSAL RUH olarak bilinen teslis inancına uygun olan 4 İncil seçilmiş ve diğerleri yasaklanmıştır. Hz İsa’nın anadili olan

3- Günümüze ulaşan Barnaba yani Barnabas İncili ise 1709 yılından kalma İtalyanca’dan çevrilmiştir. Hz Muhammed’in doğumundan 75 yıl önce bu İncil ve bazı diğer kitapları taşıyanların afaroz edileceğini bildiren belge

4- MS 496 yılında yayınlanan bu belge Roma Katolik Kilisesi tarafından belirlenen ve lanetlenen kitapları listeliyor. Peki ne yazıyor bu İncil’de: Barnabas İncili’nde Hz İsa Tanrı’nın oğlu değildir.

5- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın aksine Hz İsa bu İncil’de örnek ve önder bir insan olarak tanıtılmıştır. Barnabas İncili’ne göre çarmıha gerilen Hz İsa değil, ona ihanet eden Yahuda’dır.

6- Günümüz Hristiyan inanışında yer alan ve bir Pavlos öğretisi olan Hz İsa’nın KEFARET olarak insanlığı kurtarmak için çarmıha gerilme olayını reddeder. Hz İsa, Barnabas 42. bölümde ben O değilim diyor.

7-Çünkü ben, sizin «Mesih» dediğiniz, benden önce yaratılmış ve benden sonra gelecek ve inancı (dini) son bulmasın diye gerçeğin sözlerini getirecek olan Allah’ın Elçisi’nin ayakkabılarının iplerini veya çoraplarının bağlarını çözecek değerde değilim. Hz İsa’nın doğumu ise benzer nitelikte.

8- Bakire Hz Meryem’e Cebrail’in müjdelediği çocuğun bir peygamber olacağı söyleniyor. (görsel: L’ Annonciation de 1644, Philippe de Champaigne) Kitapta birçok yerde Hz Muhammed’in adı geçmektedir.

9- Hz İsa, Tevrat’ı doğrulayıcı Ahmed olarak da Hz Muhammed’i müjdeleyici olarak geldiğini anlatıyor. Vatikan Barnabas İncili’nin varlığını kabul eder, içeriğini kabul etmez.

10- Türkiye’de bulunan Barnabas İncili ve diğer rivayetler

11- İddiaya göre Barnabas İncili olduğu düşünülen bir kitap, 1981’de Uludere’de bir mağarada bulundu ve Babat Aşireti bu Aramice olan İncil’i okuması için Hamza Hocagil’e gönderdi. Hz Muhammed’in müjdelendiği bu İncil için; Genelkurmay Başkanlığı’ndan Vatikan’a kadar uzanan birçok kişinin dahil olduğu senaryolar var. Hatta geçtiğimiz yıllarda suikaste kurban giden Yazıcıoğlu’nun da bu İncil’i görenlerden olduğu konuyla ilgili film çekmek istediği, bir gazetecinin tanık olduğu iddialar arasında bulunmaktadır.

Özellikle İran medyası 1500 yıllık sır dediği Barnabas İncili’nin günümüz Hristiyan inancını yok edeceğini düşünmektedir.

Hz. İsa’nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilen Barnabas İncili hakkında birçok iddialar yazıldı.

Örneğin,

Bilimsel Düşüncenin Gücü” sözüyle gazetelere tam sayfa ilan verilen, petrol, su ve gaz gibi yakıt gerektirmeyen motor projesi “Erke Dönergeci”, emekli generallerin katılımıyla halka duyuruldu. Generaller bu buluşu Barnabas İncili’nden öğrendi denilmektedir. Ancak Oyakbank’ı, 2.7 milyar dolara satın alanların generallerin susturulup projeye son verildiği gibi iddialar da ortaya atıldı.

Bu yazıyı yazma gereksinimi duymamın en önemli sebebi; Karbon testi ile orijinal olduğu tespit edilen, 1500 yılı aşkın bir süre önce yazılmış olan İncil’in, iddia edildiği üzre, Ankara Etnografya Müzesinde neden gizli tutulduğudur. Kimler bundan rahatsız.? Türkiye’de muhafaza edilmesi Vatikan’da neden endişe yaratıyor.?

Kültür ve Değerler için,
gerçeklerin bir gün açıklığa kavuşması temennisi ile….

Sağlıcakla kal Türk’iyem

Nermin SEÇKİN

Halk Kürsüsü


BU KANAL BİR HALK KÜRSÜSÜ DERNEĞİ YAYIN MECRAASIDIR.

POPÜLER

BİZİ PAYLAŞIN

REKLAM

GLOW JEWELRY

www.glowjewelrytr.com
REKLAM

ABONE OL

Güncel haberleri kaçırmamak ve en son gelişmelerden haberdar olmak için abone olun.

KATEGORİLER

YORUMLAR

yavuz aktaş
Haziran 26, 2023 at 2:26 pm
VERİN 400 Ü BU İŞ SÜKUNETLE OLSUN BİTSİN DEDİYİ TAM…
youtube reklam ver
Haziran 25, 2023 at 6:28 pm
youtube reklam verme
Omer çelik
Haziran 7, 2023 at 10:21 am
Tebrik ediyorum. Insan bu şu misali kıvrım kıvrım akar ya...…
Ateş Turan
Haziran 7, 2023 at 12:44 am
—süpersin yaa,,, Vallahi mi ,, ben orda yaşamak istiyoruumm… 🙋‍♀️🇹🇷🇹🇷

ETİKETLER