100.000 Özgür Düşünceli, Cumhuriyetçi, Vatansevere Sesleniyor....

Halk Kürsüsü,

100.000 Özgür Düşünceli, Cumhuriyetçi, Vatansevere Sesleniyor....

Birleşmemiş halk gücü, güç değildir.

Çünkü,

Halkın birleşmesini önleyenler siyasi araçlar değil,

bizzatihi siyasal sistemin kendisidir.

Dolayısı ile Siyasal sistemin kendisi toptan yeniden kurgulanıp, kurulmalıdır..

Bunun ilk adımıda,

Siyasi Partiler Yasası ve T.C. Anayasası'dır.

T.C. Anayasası onun bunun değil, bizzatihi Halkın Anayasası olmalıdır.

Bunun içinde,

nasıl ki Halkın, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi kanununa göre,

100.000 imza ile CB adayı belirleme ve aday çıkarma hakkı var ise;

Yasanın Halka verdiği haklardan biride,

yine TBMM'ye verilecek 100.000 imzalı dilekçe ile, Yasa Teklifi ve/veya Yasanın yürürlükten kaldırılmasını,

ve/veya herhangi bir CB Genelgesinin, Yürürlükten kaldırılmasını talep edebilmektir.

Burada konu, talebin 100.000 kişi tarafından ıslak imzalı olarak ortaya konulmasıdır.

Öyleyse,

Biz Vatanseverler, öncelikle 100.000 kişi bir araya gelmeli, Birlik ve beraberlik oluşturmalıyız.

Tüm Milliyetçi, birey, oluşum, kurum, stkg, yol, platformlar olarak Halk gücünü, egosuzca,

Akıl, Bilim, Hukuk, Demokrasi içinde, birleşerek, İsteğimizi ortaya koymalıyız.

Ramazan Sevinç 12.08.2021

#halkkürsüsü Derneği

Yorumlar

CAPTCHA Image