Avrupa Programı ile EIC programları Çağrıya Çıktı !

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TÜBİTAK’ın

yararlancısı olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II' projesi kapsamında proje destekleri devam

etmekte.

Avrupa Komisyonu’nun 2021 yılında başlattığı Ufuk Avrupa Çerçeve Programı kapsamında

yenilikçi KOBİ'lere yönelik "Hızlandırıcı” Programı, farklı finansman türleri sağlamaya devam

etmektedir.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) hakkında: Avrupa Birliği'nin 2021-2027 Mali Döneminde

uygulayacağı ve ülkemizin de katılım göstermesinin beklendiği Ufuk Avrupa adlı araştırma ve yenilik

destek programının bütçesinin 100 Milyar Avro olması öngörülmüştür. Programın amacı, Avrupa’yı

bilimsel ve teknoloji yönden güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve

istihdamını yükseltmek, toplumsal sorunlara cevap vermek ve sosyo-ekonomik modelleri ve değerleri

sürdürülebilir kılmaktır. Web: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

European Innovation Council (EIC) programı hakkında: Ufuk Avrupa Çerçeve Programı'nın

bünyesinde yer alan bir destek programı olan EIC programı 2021 yılı çağrıları için toplamda € 1,5

milyar tutarında fon ayrılmıştır. Program, Açık Çağrı (Open Funding) ve tematik çağrılı Stratejik

Zorluklarla Mücadele (Strategic Challenges) başlıkları altında asgari 3 farklı ülkeden ortakların yer

aldığı konsorsiyumlar için temel Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak “Pathfinder”, KOBİ’lerin, Start-

up’ların, üniversite ve araştırma kurumlarının tek başlarına veya küçük konsorsiyumlar olarak

teknolojinin hem laboratuvarda hem de ilgili ortamlarda olgunlaşmasını ve doğrulanmasına yönelik

“Transition” ve KOBİ’lerin, Start-up’ların, Small Mid-cap (500’den daha az çalışan olan işletmeler) ve

Yeni Girişimcilerin tek başlarına başvurularına açık olan “Accelerator” çağrılarını içermektedir.

EIC 2021 yılı Çalışma Programı: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf

AB KOBİ tanımı: Personel sayısı 250’den daha az olan ve yıllık cirosu € 50 milyon’dan düşük

veya yıllık bilanço toplamı € 43 milyon’dan düşük olan işletmeler

Detaylar için: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-

definition_en

Tüm bu programlar ve desteklerin detaylarını https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search bulabilirsiniz.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Yorumlar

CAPTCHA Image