Ceza Hukuku Sınav Soruları

        OLAY-1 : Polis memuru olarak görev yapan A, küçük ancak son derece işlek bir kuruyemiş dükkânı sahibi olan olan B’yi tehdit ederek B’ye ait kuruyemiş dükkanının değerinin yirmide biri kadar bir bedelle kendisine devrini sağlamıştır. Devir işleminin gerçekleşmesinden sonra A, B’yi tamamen pasifize etmek için B’nin bir terör örgütü üyesi olduğunu iddia ederek B hakkında soruşturma başlatılmasını ve bu soruşturma kapsamında da B’nin tutuklanmasını sağlamıştır. B, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra terör örgütüyle bağı olmadığı anlaşılmış ve tahliye edilmiştir. Soru-1 : Olayda hangi suçlar kim/kimler tarafından işlenmiştir?

Soru-2 : A’nın kamu görevlisi olmaması durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

      OLAY-2 : Jandarma uzman erbaş olarak görev yapan S, bir organize suç örgütü lideri olan P ile yakın ilişki içerisindedir. Jandarma tarafından P hakkında bir adli soruşturma başlatılacaktır. Soruşturmadan haberdar olan S, derhal soruşturmayı P’ye haber verir ve haberi alan P yurt dışına kaçar. P’nin yurt dışına kaçması sonucu P hakkında başlatılan soruşturma akamete uğrar.

Soru-1 : Olayda hangi suçlar kim/kimler tarafından işlenmiştir?

Soru-2 : S’nin kamu görevlisi olmaması durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

      OLAY-3 : X, bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktadır ve görev yaptığı kamu kurumunun faaliyetleri kapsamında sürekli yurt dışına göreve gitmektedir. X’in en fazla faaliyet gösterdiği ülke Ş ülkesidir. X, görevi gereği fiili bir dokunulmazlığa sahiptir. X, sahip olduğu bu dokunulmazlığın verdiği güvenle ve tamamen görev yaptığı kurumun imkânlarını kullanarak kendi nam ve hesabına Ş ülkesine sürekli silah götürmekte bu silahları Ş ülkesindeki örgütlere satarak gelir elde etmektedir. X, ayrıca Ş ülkesinden çok ucuza akaryakıt almakta ve bu akaryakıtı kamu görevinin verdiği imkânları kullanarak tamamen kayıt dışı bir şekilde ülkeye getirmekte ve ülke sınırları içerisinde satarak gelir elde etmektedir. X’in faaliyetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte X, görev yaptığı kurum tarafından açığa alınır ve hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılır.

Soru-1 : Olayda hangi suçlar kim/kimler tarafından işlenmiştir?

Soru-2 : X’in kamu görevlisi olmaması durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

     OLAY-4 : Karayolları Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan F, kurum tarafından tahsis edilen görev aracıyla mesai saatleri dışında korsan taksicilik yapmakta ve bu şekilde gelir elde etmektedir. F, bu görev aracını hafta sonları üçüncü şahıslara kiraya vermekte ve bu şekilde de ayrıca gelir elde etmektedir.

Soru-1 : Olayda hangi suçlar kim/kimler tarafından işlenmiştir?

Soru-2 : F’nin kamu görevlisi olmaması durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

        OLAY-5 : L, bir devlet okulunda öğretmenlik yapmaktadır. L, bir yazılı sınav esnasında Ö adlı öğrenciyi kopya çekerken yakalar ve derhal bir tutanak tutarak durumu idareye bildirir ve Ö’yü disipline sevk eder. L’nin görev yaptığı okulun müdürü M ile Ö’nün ailesinin ikili ilişkileri kuvvetlidir. M, Ö’nün ceza almasının önüne geçmek için L tarafından tutulan tutanağı imha eder. Ö’nün sınıfından iki öğrenciye de baskı kurarak bu öğrencilerden Ö’nün kopya çekmediği şeklinde yazılı ifade alır. M’nin bu eylemlerinden haberdar olan L, M’ye kendisini İlçe Müdürlüğü’ne şikâyet edeceğini söyler. M, daha önce davranır ve L’nin Ö adlı öğrenci hakkında sahte tutanak düzenlediği ve Ö’yü haksız olarak disipline sevk ettiği iddiasıyla L’yi İlçe Müdürlüğü’ne şikâyet eder. M, okulda kendisine yakınlığıyla biline R adlı öğretmeni de bu iddialarına tanık gösterir. L öğretmen, hakkındaki asılsız iddia nedeniyle açığa alınır.

Soru-1 : Olayda hangi suçlar kim/kimler tarafından işlenmiştir?

Soru-2 : M, L ve R’nin kamu görevlisi olmamaları durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

        Sınav süresi 90 dakikadır. Soruları, soru kâğıdındaki sıralamayı esas alarak cevaplamalısınız. En fazla bir adet ek cevap kağıdı kullanabilirsiniz.

     Başarılar dilerim!

Yorumlar

CAPTCHA Image