Halk Kürsüsü Derneği T.B.M.M’de dilekçesini verdi

    Halk Kürsüsü Derneği  Başkanı Ramazan Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri pazartesi günü Ankara’ya giderek, TBMM'ye v100.000 imzalı dilekçe ile yasa teklifi veya yasanın yürürlükten kaldırılmasını, herhangi bir CB Genelgesinin, Yürürlükten kaldırılmasını talep edebilmenin yolunu açacak olan dilekçeyi T.B.M.M’ sine verdi.

    Ankara’ da halk kürsüsü üyeleri tarafından karşılanan hep birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdiler. Halk Kürsüsü Derneği  Başkanı Ramazan Sevinç Atanın  huzunda anı defterini imzaladı. Daha sonra da T.B.M.M’sine geçilerek  yönetim kurulu üyeleriyle Kanun Teklifi komisyonuna elden  hazırladıkları dosyayı verdiler.

      Yarına Sözümüz Var... Sözümüzdeyiz... diyerek söze başlayan Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç ‘ İlgili Anayasa ve Kanun değişikliği dilekçemizi TBMM'ye vermek üzere buradayız. Halk Kürsüsü, 100.000 Özgür Düşünceli, Cumhuriyetçi, Vatansevere Sesleniyor....Birleşmemiş halk gücü, güç değildir. Çünkü halkın birleşmesini önleyenler siyasi araçlar değil, bizatihi siyasal sistemin kendisidir. Dolayısı ile siyasal sistemin kendisi toptan yeniden kurgulanıp, kurulmalıdır. Bunun ilk adımı da, Siyasi Partiler Yasası ve T.C. Anayasası'dır. T.C. Anayasası onun bunun değil, bizatihi halkın anayasası olmalıdır. Bunun içinde, nasıl ki halkın, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi kanununa göre, 100.000 imza ile CB adayı belirleme ve aday çıkarma hakkı var ise; Yasanın halka verdiği haklardan biride, yine TBMM'ye verilecek 100.000 imzalı dilekçe ile yasa teklifi ve/veya yasanın yürürlükten kaldırılmasını ve/veya herhangi bir CB Genelgesinin, yürürlükten kaldırılmasını talep edebilmektir. Burada konu, talebin 100.000 kişi tarafından ıslak imzalı olarak ortaya konulmasıdır. Öyleyse, biz vatanseverler, öncelikle 100.000 kişi bir araya gelmeli, birlik ve beraberlik oluşturmalıyız. Tüm milliyetçi, birey, oluşum, kurum, STK, yol, platformlar olarak Halk gücünü, egosuzca, akıl, bilim, hukuk, demokrasi içinde, birleşerek, İsteğimizi ortaya koymalıyız.’ dedi  

Yorumlar

CAPTCHA Image