İnovasyon Kendinden Başlar!

İnovasyon, yenilik, yenileşme,  gelişme, geliştirme, bilgi,  yaratıcılık, farkındalık gibi birçok kavramı içinde barındırmakta. Aslıda sıradanlığın dışında olmaktır. Bu kavramı sadece hizmet, mal, pazarlama, ürün vb. gibi süreçlerde çok duyduk.  Peki, kişisel inovasyonu duyduk mu? Daha ileriye gideyim. Kendimizi geliştirip yenileme ihtiyacı duyduk mu?

 

Aslında girişimcilik ruhu da inovasyonla başlıyor.

Yeni bir iş fikri ya da yeni iş kurmak. 

Bilinmeyeni bilmek, yapılmayanı yapmak.

 

İşte başarı bundan geliyor. 

 

İlk adımı atacak cesareti bulun kendinizde, ayak sürümeyi, başka şeylerle kendinizi meşgul etmeyi bırakın ve cesur olun.

Aslında o ilk adımın ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz.  İçinizde ki o sese kulak verin. Bu satırları okumayı bir an olsun bırakın ve bunu hemen şimdi yapın.  Size gelen her ne ise delicede gelse onu yapın. Ama planlayarak adım adım.

 

Hayal ettiğiniz hiçbir şey erişilmez değil sizin için. Çünkü bunun için olması gereken donanım yapmanız gerekenler ya içinizde ya da ulaşabilecek kaynaklar yakınınızda. Evet, bunlar kolay olmayacak. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmak ve çok ter dökmeniz gerekecek.

 

Önceliklerinizi belirlemek hayatınız belirlemek demektir. Hayatınız geleceğinizi sevdiklerimize ve hayatınızın gerçek amacına ne kadar vakit ve ne kadar enerji harcadığınızı belirlemek demek.

 

İnovasyon Günümüzde Neden Önemlidir?

Teknoloji ve internet çağının getirdiği yenilikleri ve değişen tüketici davranışlarını yakından takip etmeyen ve kendini yenilemeyen her sektör çağın gerisinde kalmaya mahkumdur. E-ticaret çağı artık tüm ticaret anlayışlarını değiştirdiği için inovasyon kaçınılmazdır. Her sektör yeniçağda var olabilmek için öncelikle üretimden yönetime, insan kaynağından teknik donanımına kadar kendi bünyesini inovatif bir yapıya dönüştürmelidir. İnovasyon sürecine kendini adapte ettikten sonra fark yaratan, fayda sağlayan inovatif hizmet ya da ürünleriyle rekabet piyasasında kendine yer edinmelidir.

 

 

Başarılı Bir İnovasyon Süreci Nasıl Olmalıdır?

 

İnovasyon işletme ve tüketici için çift taraflı fayda sağladığı takdirde başarılı olur. Ürün ya da hizmetin bir sorunu ortadan kaldırıcı nitelikte veya daha iyi koşullara getirilmiş olması tüketici açısından beğenilmesini bu durumunda şirket için karlı bir dönüşüm olmasını sağlayacaktır. Bu başarıyı yakalayabilmek için inovasyon sürecinde müşteri davranışları önceliğiniz olmalıdırSürekli değişim, yenilik arayışında olan ve her yeniliğini kolayca takip eden hedef kitlenizi iyi tanımak ve bu beklentileri düzenli olarak karşılayabilmek için tüm işletmenizin inovasyon uyumlu bir yapıya dönüşmesi gerekir. Her şey insanla başlar. Bu noktada yönetici kademeleri, insan kaynakları departmanı ve hatta üretimden pazarlamaya tüm çalışanlar kurumsal inovasyon konusunda bilinçlendirilmelidir.

 

Müşterileriniz ve müşteri adaylarınızın beklentilerini iyi analiz etmek, yenilikleri ve rakipleri sürekli takip ederek çıkan sonuçlara göre hareket etmek de başarılı bir inovasyon için gerekli en önemli adımlardan bir diğeridir.

 

Ürün İnovasyonu :

 

Bir işletmenin yeni ve farklı bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunması ürün inovasyonu olarak adlandırılmaktadır. Ürün inovasyonu için mutlaka yeni bir ürün üretilmesi gerekmemektedir. Var olan ürünlerin daha iyi ve üstün özelliklere sahip olması için yapılan değiştirme ve geliştirmeler de ürün inovasyonu olarak kabul edilmektedir. Genelde ürünün basitleştirilmesi ve müşteri için kullanımının kolaylaştırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ürün inovasyonuna örnek olarak programlanabilir kombiler gösterilebilmektedir.

 

Hizmet İnovasyonu :

 

Bir işletmenin yeni ve farklı bir hizmet geliştirip sunması hizmet inovasyonudur. Ürün inovasyonundaki gibi, hizmet inovasyonunda da sunulan hizmetleri değiştirmek ve geliştirmek mümkün olabilmektedir. Hizmet inovasyonunun en iyi örneklerinden biri olarak internet üzerinden yemek satışı yapan şirketler gösterilmektedir.

 

Pazarlama İnovasyonu :

 

Ürün ve hizmetler ticari amaçlarla pazara sunulmaktadır. Daha çok satılabilmeleri için daha fazla sayıda müşteriye hitap edebilmesi gerekmektedir. Bu da ürün ve hizmetlerin tasarımı, ambalajı ve pazarlama yöntemleri üzerinde yapılan inovasyon çalışmalarını gerekli kılmaktadır.

 

Organizasyonelİnovasyon :

 

İşletmenin rakipleri karşısında rekabet avantajı yakalaması ve bunu geliştirebilmesi için çalışma yöntemlerini, iş süreçlerini geliştirmesi ve farklılaştırması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların tamamı organizasyonelinovasyon olarak adlandırılmaktadır. Örneğin işletmelerin iç yazışmalarını tamamen elektronik ortama taşıması organizasyonelinovasyon örnekleri arasında yer almaktadır.

 

İş Modeli İnovasyonu :

 

İş modeli inovasyonu müşteri ihtiyaçlarını ve rakiplerin iş modellerini değerlendirmekle başlamaktadır. İş modeli geliştirilirken endüstri trendlerinin, dinamik tüketici tercihlerinin, rakiplere karşı olan avantaj ve dezavantajların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İş modeli inovasyonu üç kategoride incelenmektedir:

 

Çağı yakalamak isteyen her çalışan ya da kariyer hedefleyen her birey kendini bu konuda geliştirmelidir. Yaratıcı düşünme için kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Elbette bu düşünerek ya da bireysel çabalarınızla oluşabilecek bir durum değildir. Yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenrek bu konudaki yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, hızlı bir şekilde inovasyon sistemine adapte olabilen başarılı bir çalışan olabilirsiniz. Zamandan ve paradan tasarrufla bu tekniklerle ve inovasyonla tanışmak için ücretsiz online eğitim modelinden faydalanabilirsiniz.

 

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Yorumlar

CAPTCHA Image