Kamuoyuna Açık İlandır...

Kara Deniz rumuzlu profil ile ilgili olarak,
kendisi #halkkürsüsü oluşumunu ve 
#halkkürsüsüdernegi 'ni "Türk Düşmanlığı" ile itham ederek, İftirada bulunmuştur.
Kendisi ile ilgili olarak, yasal işlemler başlatılacaktır...

Türkiye'deki tüm STK'lar ve Halk Kürsüsü,
Derken,
Teveccüh göstererek,
Halk Kürsülerini bütün STK'lar toplamına eşdeğer görerek, 
Halk Kürsülerini ayrıca zikrederek,
"Türk Düşmanı" gibi bir suçlamada bulunan, zat-ı ne idüğü belirsiz kişi !!

????Sen Kimsin ??  Kimsin Sen ??

????Daha profiline ismini yazamayacak kadar ciğer sahibi (aslında ciğersiz)sin, korkaksın...

???? #halkkürsüsüdernegi ve oluşumu ile,
yolun nerede kesişti ?
55 Grubundan hangisine üye oldun ?
#halkkürsüsü oluşumunun
28 moderatöründen
11 Bölgeler Sorumlusundan,
17 Genel Kontrolöründen,
7 Dernek YK Üyesinden hangisini tanıdın ?
#halkkürsüsü'nün hangi faaliyetine katıldın?
12.000'e Varan hangi üyesi ile temasın oldu ?
#halkkürsüsü oluşumunda ve Derneğinde,
seni tanıyan, bilen bir kişi bile yok...
#halkkürsüsü'nün "Türk Düşmanı" olduğu fikrinin nere merkezli olduğunu Mahkemede açıklayacaksın, İFTİRACI....

????Kendinize coğrafi bölge ismi koyarak, ciğersiz "troll" grubu üyesi olduğunuz anlaşılmayacak mı, zan ediyorsunuz, sümsükler...

????Kara deniz, Ak deniz, Ege, İç Anadolu gibi
nick name taşıyan ciğersizler,
#halkkürsüsü'nün Türk ve Türkçü duruşu baya bir kuyruğunuza basmış ki,  #halkkürsüsü'nün
adını ayrıca anmak zorunda kalmışsın...

????#halkkürsüsü tek başına, Türkiye'deki tüm STK'ların toplamı kadar mı kuyruğunuza bastı ki, #halkkürsüsü'nün adını ayrıca, özel olarak zikrediyorsun, sümsük !!!

????#halkkürsüsü'nün sadece konuşmada kalmayıp, bire bir sokakta, halkı ile birlikte olması, Yüce Türk Milleti'ni, Partiler üstü,
Büyük Türk Birlik Beraberliği'ne çağırıyor ve bunun için bire bir sokakta faaliyette olması, sadece konuşmayıp icraatına girişmesi mi, ezberlerinizi bozdu, şekilsiz ciğersizler..!!

????Bütün STK'ları bilmem ama, #halkkürsüsü resmi kurulmuş bir dernektir... Ve, senin bu paylaşımın "iftira mı?" değil mi diye, mahkemeye verileceksin !!!

????#halkkürsüsüdernegi'nin hiç bir parti tarafında, hiç bir sermaye grubu tarafında olmayıp, tam ve tamamen partiler üstü,
tam ve tamamen sadece Türk/Türk Milleti,
T.C., Atatürk tarafında olması mı, battı ??
Bundan sonra, daha çok, daha daha çok batacak öyleyse...

????Artık, her önünüze gelene, iftira, yalan, dolan
atamayacaksınız...

????#halkkürsüsü'nün nasıl, ne derece önemli olduğunun, sizler gibi "şebeleklerin" turnusol kağıdı olduğunun, bölücü, ayrıştırıcıların nasıl bir dedektörü olduğunun canlı bir kanıtısın.

????Değil sen, değil senin baban, senin deden bile #halkkürsüsüdernegi mensuplarının Türk'lüğü, Türk Milliyetçiliği hakkında,
ağzını yıkamadan konuşamayacağı kadar,
#halkkürsüsüdernegi ve Mensupları Türk'tür, Türk Milliyetçisidir...

????Şimdi var git, bu iftirayı attıran ağa babana, patronuna, velinimetine de ki;
"İftiramız tutmadı, bunlar "bizim" gibi "naylon" değillermiş, gerçekten Türk'ler miş, bir an önce pılıyı pırtıyı toplayalım, kaçalım buralardan.."

????Madem "iftiranla" rüzgar ekiyorsun, fırtınasına da, katlanacaksın, gık etmeyeceksin.

????Elinde, #halkkürsüsü'nün Türk Düşmanı olduğuna dair belge, kanıt, ispat, şahit vs.
olupta, #halkkürsüsüdernegi 'ni mahkemeye vermeyenin kendisi Türk Düşmanıdır...

????Yüce Türk Milleti ve #halkkürsüsüdernegi'
daha profiline ismini yazamayacak kadar kişiliksiz olanlardan Milliyetçilik öğrenecek değildir...

????#halkkürsüsü Ayna gibidir, 
Kim ki,
#halkkürsüsü'ne neyi isnat ediyorsa, 
kendisi bizzatihi O'dur...

????Aşağıda kişinin profil görüntüsünü veriyoruz
Ayrıca,
#halkkürsüsü Ayna gibidir, yazımızı tekrar ediyoruz..
NOT : Bu ilanımızı, Cumhuriyet Savcılığı'na vermezsende, ciğersizin önde gidenisin...
Her türlü mahkemede, her türlü görüşeceğiz..

Ramaza Sevinç
Molla Ahmetoğlu II  23.04.2021

Lüzum Üzerine,  06.01.2021 Tarihli Yazımızı,
Tekrar Ediyoruz.....
Lüzum Gerektirmeyecek Günler Diliyoruz....
******

#halkkürsüsü Ayna Gibidir !!
Şu, Net Olarak Bilinsin ki, 
Bize, #halkkürsüsü'ne kim, ne gözle bakıyor, neyi isnat ediyor ise, kendisi bizzatihi O'dur !
 
#halkkürsüsü Ayna gibidir ! 
Ne, kim İsen, O'nu görürsün !

Neyi isnat edersen, gerçekte "sen"  O'sun !!

Zordur, Ayna gibi olmak....
Herkes ne, kim ise, tam hakkını verebilmek...
#halkkürsüsü Ayna gibi olmaktan milim,
şaşmamıştır, şaşmayacaktır....

#halkkürsüsü 'nde, 
Bizim/Onların,
Bizden/Onlardan,
Bizimki/Onlarınki,
diye kavramlar ve işleyiş yoktur !!!

#halkkürsüsü 'nde,
Haklı, Haksız....
İyi, Kötü....
Hain, Vatansever....
Doğru, Yanlış...
Haklı/Haksız
diye kavramlar ve işleyiş vardır !!!

#halkkürsüsü, 
Çalışmalarını sadece ve sadece,
Türk/Türk Milleti,
T.C.,
Atatürk lehine, tarafına, yolunda, yukarıdaki var olduğunu beyan ettiği kavramlarla yapar...
Bu üç ana ilkesinde kesinlikle, sonuna kadar
taraftır....

Bağımsız, bağlantısız, partiler üstü, aleni,
kadını ile erkeği ile bu memleketin, 
bu memleket sevdalısı serdengeçtilerinden mürekkeptir......

Ki, kendisi içinden dahi, bir üstteki kötü kavramlara sahip biri çıkar ise, o'nu da,
hemde çok daha kötü eleştirir, afişe eder....

Bunun dışındaki yapıştırılmak istenen her türlü
etiket, yafta, sıfat, norm, statü, kimlik,
sadece ve sadece söyleyenin, edenin, 
gerçek kişiliğini, fikrini, düşüncesini, emelini,
amelini ve menfaatine çalıştığı odağı, egosunu
ortaya koyar....

Çünkü, #halkkürsüsü,
Ayna gibidir !!!!

Şimdi, 
Tüm Türkiye'ye İlandır ki,
Cesareti olan, kıyıdan köşeden, çemkirmesin.......
Çıksın #halkkürsüsü aynasının karşısına,
öğrensin kendisi de, tüm Türkiye'de,
Ne Olduğunu !!!!!

Ramazan Sevinç
Molla Ahmetoğlu II  06.01.2021

Yorumlar

CAPTCHA Image