Laikliği Anlamak Nedir?

       Ülkemizde nüfusun yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğu söylenip gelir, neredeyse kurulduğundan bugüne yüzde birinin de diğer dinler ve hiç inanmayanlar olduğu kabul edilir.
       Ancak yüzde doksan dokuzu Müslüman olarak kabul edilen insanlarımızın, dünyada var olan tüm müslüman mezheplerin tamamı yaşar bu ülkede. Elbette sunni ağırlıkta olmakla birlikte, hemen ardından ciddi oranda aleviler gelmektedir.

         İşte tam bu noktada girer devreye, laiklik.

        Kendini dindar olarak tanımlayan insanlar laikliği dinsizlik olarak algılarken, kendini laik olarak tarif edenlerde devletle din işlerinin ayrılması gerektiğini savunurlar.

       Bu tanımların her ikisi de biraz eksik hatta yanlıştır.

       Cumhuriyet kurulurken Müslümanların nüfusa oranı aşağı yukarı günümüzdekiyle aynıydı.

      Şimdi soru şu;

       Nüfusun yüzde doksan dokuzu Müslüman ve her kesimden Müslümanın yaşadığı bir ülkede dinsizlik isteniyor olabilir mi?

      Diğer dinlerin ve inançların sıfır noktalarla orantılandığı bir ülkede onların korunması için ya da yaygınlaştırılması için konmuş bir ilke olabilir mi?

Elbette bunların hiç biri değil asıl neden.

Günümüzde yapılan savaşları incelediğimizde, en azından son otuz- otuz beş yıl içinde yapılanların neredeyse tamamının iki Müslüman ülke arasında olduğunu göreceğiz. Temeline baktığımızda mezhep savaşları algısı sunulmuş kamuoyuna.

Hem Müslüman hem laik olan dünyadaki tek ülke Türkiye Cumhuriyeti olduğuna göre, laiklik ilkesi diğer dinler ve inançlar için değil, tam tersi Müslümanların barış içinde dinlerini yaşayabilmesi için gereklilik olduğu görülecektir.

Peki biraz düşünecek olursak laiklik ilkesi en çok kime lazım? Müslümanlara.

Bu ilkeyi zorlayanlar, kaldırmak isteyenler kimler olabilir sizce?

Böyle düşünüldüğünde laiklik ilkesi kalktığında kimler daha fazla zarar görür?

LAİKLİĞİ ANLAMAK, ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜDÜR.

LAİKLİĞİ ANLAMAK,

ALLAH’A İNANMAKTIR.

Not: 31.01.2017 tarihinde Sakarya Gazetesi’nde yayınlanan köşe yazımı sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Laiklik konusunun halen daha gündemde ve güncel oluşu bu yazıyı tekrardan yayınlamamın nedenidir.

Yorumlar

CAPTCHA Image