Rekabet Kurulu'ndan Google'a idari para cezası

Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

12.11.2020 tarih, 20-49/675-295 sayılı kararın açıklama metni :

Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanmasıGoogle Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün(Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasınayönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil,bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor,Ek Görüş,yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 12.11.2020tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-49/675-295sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:1.Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile,2.Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYÇOKLUĞU ile,3.Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden;-Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 196.708.054,78 TLidari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,4.İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:a.Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere;Google’ın metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik,ölçek ve/veya konumda sunması,b.Google’ın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması,c.Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesine OYBİRLİĞİile,

gerekçeli kararın tebliğindenitibaren 60 gün içinde AnkaraİdareMahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Kaynak:

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-reklamcilik-ve-pazarlama-ltd-sti--749ea479bc25eb11812f005056b1ce21

.

Yorumlar

CAPTCHA Image