ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? 6

ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? 6

 

ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? yazı dizinisin yedincisi ile karşınızdayım. Bu Nesnelerin İnterneti yazımızda, uygulamalarını ve kullanımı konusuna değineceğim.

Nesnelerin interneti ya da bilinen adıyla IoT (Internet of Things), fiziksel nesneleri, objeleri ve aygıtları internet üzerinden bir sisteme bağlamaya denir.

Nesnelerin İnterneti

Cihazların diğer cihazlarla ve insanlarla iletişim kurarakçeşitli fonksiyonları otomatik yerine getirmesi anlamı taşıyan bu teknolojininsanayide kullanımı ile her türlü nesnenin (üretim hatları, makinalar, yarı mamul, mamul vb.) akıllı hale getirilerek veri üretmesi ve merkezden kontrol edilmesisağlanacak, böylece daha dinamik ve kontrollü bir süreç yönetimi eldeedilecektir.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) Kullanım Alanları

Hemen hemen her nesne, nesnelerin internetine bağlanabilir ve bu yolla kontrol edilebilir. Örnek vermek gerekirse bir ampul internete bağlanarak telefon kullanılarak söndürülüp yakılabilir. Bir çocuğun oyuncağı da nesnelerin internetine bağlanarak kontrol edilebilir sürücüsüz tırlar da. Burada limiti insanın hayal gücü belirliyor denilebilir. Jet motoru gibi kompleks sistemler ve basit yapıdaki sensörler de aynı şekilde internete bağlanarak kullanılabilir.

Daha büyük bir pencereden bakmak gerekirse sensörlerle ve aygıtlarla döşenmiş bir şehir, akıllı bir şehre dönüştürülerek şehirdeki bütün sistemin kontrolü tek bir yerden yapılabilir. Çevresel değişimler anında fark edilerek, bilgiler tek bir yerde depolanabilir.

Nesnelerin internetinin genel kullanım alanı normalde internetle bir bağı olmasını beklemediğiniz nesnelerdir. Bu bağlamda akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Akıllı saatler, fitness bantları gibi giyilebilir teknolojik aletler ise IoT kapsamına giriyor.

Bunların haricinde nesnelerin interneti tarım, ulaşım, kamu düzeni ve güvenliği, enerji, sağlık gibi akla gelebilecek her alanda kullanılabilir.

Sağlıkta;Nesnelerin interneti sağlık alanında etkin çözümler sunmakta. Sağlıklı yaşam hareketliliği, kronik hasta takibi, yaşlı bakımı ya da ilaç takibi ve tedavisi gibi konularda farklı uygulamalar sunulur.

Çevrede ;7 küsur milyarlık nüfusu ile dünya, doğal kaynaklarının yönetimi olarak büyük bir problem haline geliyor. Nüfus artışına bağlı çevreyi korumak ise daha komplike bir hal alıyor, fakat IoT; temiz su, hava kirliliği, katı atık depolama sahası ve orman kaybı gibi problemlere çözüm üretmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Sensör tabanlı cihazlar çöp ve kanalizasyonlarda veri topluyor; aynı şekilde şehir dışında-ormanlık alanlarda; göl ve nehir yataklarında işlevsel durumdalar. Çevreye bağlı tehditlerin bazıları kompleks olabiliyor, fakat IoT bunun için burada diyebiliriz. En azından sorunu teşhis edip, ölçümlemek IoT sayesinde mümkün.

Akıllı şehirler konsepti altında, çöplerin daha efektif bir şekilde toplanmasını sağlıyor.Güneş panelleri ile çalışan BigBelly adlı bir çöp konteynırı dolduğu zaman temizlik görevlilerine haber gönderiyor. Konteynırın boyutunun/kapasitesinin değiştirilmesi gibi işlemler; çöp kutularının hareketlilik seviyesini kontrol ederek gerçekleştiriliyor.

Tarımda; IoT, tarımsal üretimi arttırmak için her adımın gözlemlenebildiği akıllı tarlalar kurulmasına olanak sağlıyor. Buna ek olarak, gıda güvenliği açısından IoT’nin sunduğı veri tabanlı çözümler tüketicilere yedikleri yemeğin dahi takibini yapabilme seçeneği sunuyor.  IoT sayesinde tarla alanlarında gübre oranı ne kadar olmalı ya da ürünler hangi oranda sulanmalı gibi konularda bilgi sahibi olunabiliyor.  Çiftçiler bölgedeki böcek popülasyonunu takip edip, ürünlerini koruyabiliyor.

Enerjide;Nüfus ve talep artışına bağlı olarak, global enerji tüketiminin önümüzdeki 30 sene içerisinde yüzde 50 civarında artacağı ön görülüyor. IoT’nin bu konuda da faydalı olacağından şüpheniz olmasın. IoT, global enerji sorununa; temiz enerji teknolojileri üreterek ve hali hazırdaki ürünlerin verimliliğini optimize ederek katkıda bulunacak.

Kamu Düzeni ve Güvenliğinde;Kamu düzeni ve güvenliği devletin en önemli sorumluluk alanlarından biri. Nesnelerin interneti, kamu güvenliğini artırmak amacıyla devlet kurumlarına yardımcı olabiliyor. Örneğin; ani kalp durması gibi bir rahatsızlık geçiren birinin durumunda; müdahale yapılmadan geçen her dakika kurtulma oranını düşürür. İster doğal afet, isterse de medikal öncelik gerektiren bir durum olsun; birbirleri arasında çabucak bilgi transferi yapan cihazlar, acil durumlarda yardımcı olacaktır. Köprülerde zamana bağlı olarak oluşan yapısal değişiklikleri ve buna bağlı olarak köprünün sağlık durumunu, çeşitli sensörler yardımıyla gözlemlemek mümkün. Bu tarz sistemler tehlike anında, köprü mühendislerine mail ya da mesaj da gönderebiliyor.Kamu Aydınlatması çevre alanına yönelik akıllı çalışmalardan biri. IP tabanına sahip ışıklar merkezi kontrol istasyonlarından kontrol ediliyor. Bununla beraber dış mekanlarda LED aydınlatmaların enerji seviyeleri isteğe göre ayarlanabiliyor.

IoT, günümüzün en trend konularından biri ve geliştirilecek olan ürünlerin sayısı da hiç duracak gibi değil. Günlük yaşantımızda, tarım alanında, akıllı şehir ve ev konseptinde, binalarda, enerji tüketiminde, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda kullanılacağı düşünülen nesnelerin interneti kavramı; bir şekilde şu an yaşadığımız düzende değişiklik getirecek ve zamanımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacak

     Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Yorumlar

CAPTCHA Image