Siyasette Yeni Yol

Türk siyaseti, mevcut kurum, yapı ve fikirleriyle artık bu günkü Türk toplumuna ümit, güven ve gelecek vadetmemekte, aksine en güvenilmez kurumlarının başında gelmektedir.

20. yüzyıl mantık örgüsü ile örgütlenmiş bu yapılar, yine 20 yüzyıl şartları içinde oluşmuş, bu güne ve bugünün sorunlarına yabancı olan fikri ve ideolojik yapıları nedeniyle, mevcut toplumsal yapının talep ve ihtiyaçlarını anlamaktan uzak, dayatmacı, tek tip insan yetiştirme  amacı taşıyan yapıları ile de özgürlük talepkarı yığınların seslerini duymamakta ne yazık ki ısrarlıdırlar.

Türk toplumu yetmişli yıların toplumu değildir. Dünya nasıl değişmişse bu toplum da değişmiştir. Ancak bizim siyasi partilerimiz, 1960 ve 1970 yılların çalkantılı dönemlerinde, o günün şartları ve baskıları ile kurulmuş ve o günün fikirleriyle donanmış ve teşkilatmış olduklarından, bu güne hala o günün gözlükleri ile bakan, ideolojik şartlanmalarıyla  anlayamadıkları bu topluma yön vermeye çalışmaktadırlar. 

Artık Türk toplumu, kendisini ayrıştıran, birbirine düşman eden, çatıştıran bu ideolojik yapılardan kendisini kurtarmış, ancak partiler hala kendilerini bu yapıdan kurtararak yenileyememişlerdir. 

Siyasette ki sıkıntının nedeni budur. Eski siyaset anlayışları bu topluma zarar vermekte, toplumsal adalet duygusunu zedeleyerek,                 iktidar olan partilerin tahakkümü ile ehliyet ve liyakat gibi değerlerin iktidar partilerince göz ardı edilerek sırf “partilidir”, “bizim adamdır” diye yaptıkları atamalarla devlet kurumlarına nasıl zarar verdiklerinin, parti yandaşlarına nasıl devlet imkanlarının peşkeş çekilerek yağma edildiğinin toplum olarak farkına varmıştır. 

İktidar partilerinin bu yağmacılığına kızan muhalefet partilerinin ise aportta  bekliyen, “iktidar olsak ta biraz da biz soysak” düşüncesinde olduklarını da, yaşadığı tecrübelerle görmüştür.

Bu güne hitap etmekten ve bugünü anlamaktan uzak bu siyasi yapılar artık çürümüştür tasfiye edilmeli, bu günü kucaklayan, bu günü anlayan, 21. Yüzyılı iyi okuyabilen ve geleceği öngörüp tasarlayabilen, topluma dar bir anlayışla ideolojik pencereden, şartlanmalarla bakan  değil toplumsal talepleri, ihtiyaçları tespit ederek, bu yapıya ve bugünün problemlerine ilmi ve çağdaş çözümler üreten siyasete ve siyasi partilere ihtiyacı vardır bu toplumun. 

Bugünün Türk toplumu, idelojik  şartlanmaları aşmış, kendini ayrıştıra etnik, dini, mezhepsel söylemlerden bıkmış, bunların bizi ayrıştıran siyasi söylemler olduğunun farkına varmış, bu tür siyaseti artık reddetmekte, birlik ruhunu pekiştiren, kavgacı değil, anlayışla bir birine bakabilen, toplumsal, etnik, mezhepsel ve sosyal yapıları kavgaya değil, birliğe davet edip kaynaştıran yapılara ihtiyaç duymakta, partilerin bu günün meselelerine nasıl çözümler üreteceğine dair, bu çözüm projelerinin etkinliğine bakarak tercihler sunacağı siyaset ve siyasi partilere ihtiyaç duymaktadır. 

 Ya mevcut siyasi partiler kendilerini yenilemeli ya da tasfiye edilmelidirler. Türk toplumu kendini mevcut çıkmazdan kurtaracak, geleceğe umutla bakacağı , birlik içinde refah toplumu olarak yaşamayı arzu etmekte, bu yüzden demokrasisine sıkıca sarılmış, despotizme karşı, demokratik ve laik bir anlayışla, inancı , düşüncesi yaşam tarzı nasıl olursa olsun hürriyet  içinde ve özgür bir toplum olarak yaşamayı talep etmektedir. 

 Bu talep ve ihitiyaçlarına cevap verecek, kendini ekonomik olarak rahatça insanca yaşayacağı bir toplumsal düzen istemektedir.  

Son tahlilde kurulan bir çok parti olasına rağmen, bu yeni partiler de ne yazık ki aynı şartlanmış beyinlerle yapılanarak bu toplumsal değişiminin farkına varamadıkları gibi, kurdukları yapılarla aynı siyasi hastalıklı zihniyeti taşıyarak, mevcut yapıya hizmette ısrarcı olduklarını halka gösterdikleri için, partilerinden artık uzaklaşmış olan yığınları kendisine çekememektedir. 

Bu toplum genç bir toplumdur, 18 milyon öğrencisi olan bir yapı 5 milyon önüne, 5 milyon arkasına  eklediğinizde 30 yaş altı 30 milyona yakın bir gençlikten söz diyoruz, gençleri ve problemlerini  çözecek bir  proğram, hiç siyasi partide olmadığı gibi bu gençlerin dünyaya nasıl baktıklarından habersiz bir kuşak bütün partilere hakimdir, gençlere ve kadınlara hiç biri yönelmemekte bu yanlış tavırlarında da ısrarcı olmaktadırlar…

Yorumlar

CAPTCHA Image