TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Proje Destek Çağrısı, son başvuru 03.05.2021

TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Proje Destek Çağrısı, son başvuru 03.05.2021

 

TÜBİTAK, Müşteri Kuruluşların teknolojik ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılı 1. Dönem Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısını (çağrı kodu: 1707 Sipariş Ar-Ge - 2021 - 1) ilan etmiştir. Proje Bütçesi Üst Limiti 2,5 milyon TL.Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır.

Çağrı kapsamında Proje çıktısının Müşteri Kuruluş veya Tedarikçi Kuruluş (Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş) tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının bir veya daha fazla sayıda Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşunun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşunun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması bulunmamakta olup tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar Araştırması ve Teknik Yapılabilirlik İncelemesinin de sunulması gerekmektedir.

Desteklenen Projelerde, Tedarikçi Kuruluşunun giderleri, hem TÜBİTAK hem de Müşteri Kuruluş tarafından müşterek olarak karşılanacaktır. Başvuru sayısında kısıtlama yoktur.Müşteri Kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir. Müşteri Kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvuru yapabilir.Bir Tedarikçi Kuruluş birden fazla projede yer alabilir.Proje başvuru yapabilmek için Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.

Kimler başvurabilir?

KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğindeki Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaklardır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap, Müşteri Kuruluş olur.

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir İşbirliği Sözleşmesi imzalar. Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Projelerde; Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu, Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği olanların daha fazla destek alma şansı vardır.

Desteklenen Giderler?

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan Personel giderleri, Seyahat Giderleri,  Danışmanlık giderleri,  Hizmet alımı giderleri , Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,  Malzeme ve sarf giderler.

Destek Oranı?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK'a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Mali Müşavir (MM) raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur. TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Kabul Edilen Harcama Tutarını belirler. TÜBİTAK, Kabul Edilen Harcama Tutarının %40'ını Tedarikçi Kuruluşa öder. Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ön ödeme yapmaz.

Detaylı bilgi almak için lütfen yorumlara yazın.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

 

Yorumlar

CAPTCHA Image