TÜRKLER'İN İSLÂMİYET ÖNCESİ YAPTIKLARI DUALARA ÖRNEK

HUN TÜRKÜ KAANIN DUASI

“Ulu Tanrı !
Her şeyi yaratan Tanrı !
Yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez, yitmez, yok olmaz Tanrı !
Suyu donduran, buzu eriten, buzdan su yürüten, sudan ırmak coşturan, ırmaktan göl dolduran, gölde balık gezdiren Tanrı !

Kuru derelere pınar koşturan, ota ağaca can yürüten, ottan ağaçtan çiçek çıkartan, çiçeklerden oğul veren, arıya bal yaptıran Tanrı !

Günümüzü aydınlatan, gecemizi yıldızlarla süsleyen Tanrı !

Bize yeni bir yıl veren Tanrı !

Bu yıl bize bol ver, bolluk ver !

Otumuz otlağımız bol ver !

Kulunlarımız kuzularımız bol ver !

Yapağımız yünümüz, yağımız sütümüz, peynirimiz, kımızımız bol ver !

Yağmurumuz suyumuz bol ver !

Avlağımız avımız bol ver !

Urısı, kızı oğulumuz bol ver !

Anamızı balamızı, oğulumuzu kızımızı, gencimizi yaşlımızı, bu Kara Yer üzerinde hepimizi kara çorlardan sakla, isizlikten bizi esirge Yüce Tanrı !

Yayımız yaman, okumuz şaşmaz, kılıcımız keskin kıl !

Yağının başını munsuz, bileklerimizi güçsüz, yüreklerimizi umutsuz koma !

Bahar geçsin yaz gelsin, yaz geçip güz gelsin, güz buduna yeğni gelsin !

Kuzumuz, kulunumuz, oğulumuz çok olsun !

TÜRK çoğalsın Acun üze bey olsun !

Aç, çıplak kalmasın, acun düzen dirlik bulsun !

Yer ve gök ülüşü için, atalarımız tini için sunduğumuz iduklarımızı una !

Yüce Tanrı !

TÜRK Budun ilsiz kılma, TÜRK Budun başsız kılma, TÜRK Budun töresiz kılma, Hun Budun yüzün yere vurma, TÜRK Budun tutsak kılma, hatun olacak kızlarımızı kun, bey olacak oğullarımızı kul kılma !

TÜRK budunu koru !”..

 KAYNAK:
Ronald Cohn Jesse Russell, Tengriism,   BookWika, VSD (01.01.2012)

Yorumlar

CAPTCHA Image