Yoktur Birbirlerinden Farkları ve #halkkürsüsü

Yoktur Birbirlerinden Farkları ve #halkkürsüsü

Son günlerde gördüğümüz şey, konuşulan konular, kişiler, olup bitenler, olayların kahramanları detayda farklılık göstersede, 
Asıl manzara, asıl gidilen yol, asıl maksatlarda değişiklik yok…

Bir tarafta küresel emparyalizme söz vermişlerin 5nci kolculuğu, yerli işbirlikçiliği
hainliği, kripto ata dedesinin mefkuresini sürdürme gaye ve icraatları..

Bir taraftada, İsmini vermiş olduğu devletinin olanaklarını kullanmaktan dahi uzaklaştırılmış, elinde sadece kişisel benliği ve kişisel bilgisi kalmış, kendi örf adetlerini yaşamaktan, kendi milli değerlerini yaşamaktan uzaklaştırılmış Türk İnsanı.

Çünkü, Dünya üzerindeki bilinen tüm toplumları, tüm devletleri, tüm oluşumları, zaptu rapt altına almış olan küresel emparyalizmin,
Şu an için, Dünya üzerinde yıkamadığı tek olgu, Türk Kimliği, Türk İnsanı ve Bizzatihi Türk Milleti'nin kendisidir…
Toprağı ile, devleti ile toplumsal yapısı ile kendine tehdit olarak görmektedir...

Küresel emparyalizm ile anlaşmalı olanlar ata dedesinden kalma makam, çeşitli dernek/vakıf,  kardeşliği/biraderliği avantajları üzerinden, 
T.C. Devleti'nde, hem devletten gelir/makam elde ederek hemde, içlerindeki asıl gayeyi gerçekleştirmek üzere aldıkları dış bilgi, 
finans, akademik titr, siyasal nüfuz/destek, 
gibi joker desteklerle sürekli büyütülür ve ele geçirdikleri T.C. Devleti'nin her türlü olanağını, sonuna kadar kendi amaçları için kullanabilirken,
Türk'lere sadece ve sadece, bireysel olarak hareket etme alanı kalmıştır.

Yada Türkiye'de yine küresel emparyalizm kurgusu olan "particilik" yolu bırakılmıştır ki,
ister iktidar ister resmi muhalefet partisi olsun, aynı değirmene su taşıyacak,
yine aynı patrona "Hi High Boss" a, yarayacak şekilde ama sanki muhalif mücadele gibi imiş havası yaratılıyor…

Türkiye'ye özel için şunu net olarak söyleyebiliriz ki, 
Türkiye'de şu anda var olan hangi partiye 
iltisak edilirse edilsin, hiç biri "sistem partisi" olmanın ötesinde değiller…

İşte bu yüzden, Hak, Adalet, Hukuk, Türk dendiği an, sanki bu değerler siyasi imiş gibi,
Hemen, "siyaset yapacaksan, git bir partiye orada siyaset yap" denmesinin sebebi budur…
Aykırı bir ses olarak kalınmasına müsaade edilmeyip, isterse iktidar isterse resmi muhalefet partilerinin adres gösterilme sebebi, çitin dışında kalan aykırı sesin, hemen ister iktidar, ister resmi muhalefet bir çitin içine sokulması ve parti/partizanlık sistemi içinde sürmenaj edilmesi gayesidir...

Yoktur Birbirlerinden farkları.... !!!

Geçmiş 80 yıldaki özellikle son 20 yılındaki Türk Milleti'nin ve T.C.'nin tabutuna son çivilerin  çakılması süreçlerinde de görülmüştür ki,
küresel emparyalizm bütün oyunlarını oynamakta, elindeki bütün aktörleri oyuna sürmektedir...

Türk Milleti olarak sorunları ve sonuçlarını görmekte ve idrak etmekteyiz...
Dolayısı ile hepimiz, Türk Milleti'nin her bir ferdi bu sorunları analiz edebilmekteyiz...
Sürekli, o şunu yaptı, bu bunu yapıyor goy goy,
hamaset edebiyatı ve ağlaşma safhasını, 
sosyal medyada, bir iki muhalif, bir iki milli, 
bir iki Atatürk resmi/sevgisi postları paylaşıp,
karın şişliği indirmenin dışında,

Artık çarelerin konuşulması, netleşilnesi ve çözüm için bir yerlerde birleşilip, bir şeyleri yapma zamanı gelmedi mi ?
Hala mı, birilerinin, yeni bir Atatürk'ün çıkıp gelip, kurtarıcı olması beklenecek ??

Bunun adı "taşerasyondur"
Ve, Dünya tarihinde yazmaz ki, bir taşeron bir milleti kurtarsın !!!!
Yani, ya siz kendiniz, gerekirse tek başınıza kalkıp kurtarıcı olacaksınız, yada öylece kalacaksınız..... !!

Her Türk, Yürüyen Türk Bayrağı'dır...
Ve, Türk'ten başkası yere düşmüş Türk Bayrağı'nı yerden kaldırmaz...
Ya, siz kendinizin kurtarıcısı olacaksınız,
yada batmaya devam edeceksiniz...
Şıklar, çok net...

#halkkürsüsü, Türkiye'yi en iyi ben kurtarırım, 
Şöyle yaparım, böyle yaparım demiyor...
#halkkürsüsü, Ancak "Bir ve Beraber" olursak,
bir şeyler yapabiliriz, ister bireysel, ister derneğinizle, ister vakfınızla, gelin bir ve beraber olalım, gerçekten milli, Vatansever, Yurtseverler, ne iseniz, öyle gelin diyor...
Başkanlık, liderlik derdimiz yok...
Yeter ki, Ülkemiz, İnsanımız için bir şeyler yapalım, 
#halkkürsüsü sizlerin sekreteryasını yapma hazır, diyor....

O, halde ne yapmalı ?

Öncelikle,
Türk Milleti ve Türk'ler, ister bireysel, ister gerçek milli oluşumları dernekleri/vakıfları ile bir araya gelerek,
Büyük Türk Birlik ve Beraberliğini
oluşturmalıdır…
Burada, bir araya gelirken, sosyolojik, siyasal, ekonomik, kültürel değerlerini tamamen bırakmasına gerek yok…
Aksine, bunları alt aidiyeti yaparak, cebinde tutmalı…
Üst aidiyet ise,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk olarak belirlendiğinde,
Kullanılacak yol olarak ise,
Akıl, Bilim, Hukuk, Demokrasi,
belirlendiğinde, 
Ve Tam/Tamamen Partiler Üstü olarak toplanıldığında aslında yolun yarısı aşılmış oluyor...

Halk Kürsüsü Derneği'de Diyor ki;
Bu işlerden ancak.....
Akıl, Bilim, Hukuk, Demokrasi yolu ile,
ve,
Partiler Üstü,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk,
aidiyetlerimizle çıkabiliriz….

Bunun içinde,
4 yıldır, ilmek ilmek, şehir şehir,
nakış gibi işleyerek,
Tam ve Tamamen Bağımsız,
Tam Olarak Partiler Üstü,
Yukarıdaki aidiyetleri en üst aidiyet kabul ederek, alt siyasal aidiyetlerinide,
koruyarak,
velev ki,
bir, derneğe, vakıfa, partiye üyeliği var ise,
 istiyorsa, onlarıda muhafaza ederek,
#halkkürsüsü oluşumunu kurduk...
Ve, resmi olarak dernekleştik...
Çok sayıda alt çalışma kolu olmasına rağmen, ana hedef,
sokaktaki insanımız, halkımız…

Şu an için, Türkiye'nin 77 vilayetinde yapılandı,
Merkez, Anaç Derneğini kurdu ve Türkiye satbında, vilayet/İl Derneklerini kurma aşamasına geldi,
Bağımsız, Partiler Üstü kendi yayın organlarını kurdu ve klasik yayın akışlı yaygın yayın yapacak kendi özgür Tv'sini kurmaya çalışıyor,
Tüm bu çalışmalarını da, hiç bir partinin arka bahçesi olmadan, hiç bir belediyeden ve/veya para/finans baronundan yardım almadan,
sadece ve sadece dernek üyelerinin aidat ve bağışları ile yapmaktadır...

#halkkürsüsü sonsuza kadar da, partiler üstü duruşunu ve her türlü bağımsızlığını koruyacaktır..

#halkkürsüsü sadece,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk tarafındadır ve
bu taraflarında da, kesinlikle taviz vermeyecektir...

Bu süreçlerde gördüğümüz,
çok sayıda rozetçi, törenci, çakma Atatürk'çü,
Solculuğu veya sağcılığı/ülkücülüğü yaşadığını zan ediyor, öyle olduğunu söylüyor ama bağnazlığı aşamama seviyesindeki, dost, arkadaş ve insanlarımız bizi üzsede,

öbür yandan da gördük ki, solcu veya sağcı/ülkücü ama kendi içinde bağnazlığını aşmış,
hakikatten,
Mesele, Memleket Meselesi,
mertebesine erişmiş,
pek çok Vatansever, Yurtsever tanıdık,
ve oluşumumuzdalar...

Sloganımızıda,
Yarına Sözü Olanlar,
olarak belirledik ki,
geçmişin derslerini alarak ama,
geçmiş bağnazlıkları bırakarak,
kendini, Türk hisseden,
solcusu, sağcısı/ülkücüsü ile,
herkesle geleceği kurabilelim...

Saygı ve Hürmetle  30.05.2021
Ramazan Sevinç
halkkursusu.org
.....
https://youtu.be/438n2Hf0KC4
........
https://m.youtube.com/channel/UC9860B3Mthd_MKBc4fp8pvA
.......
https://www.facebook.com/Halk-Kürsüsü-TV-103551111504154/

Yorumlar

CAPTCHA Image