Halk Kürsüsü

İlke ve Değerleri (Vizyona Ulaşmak İçin Vazgeçilmezler)

  • Gönüllülük,
  • Aktif katılım,
  • Fırsat eşitliği ve dayanışma,
  • Toplumsal sorunlara duyarlılık,
  • Gelişim ve değişime açıklık,
  • Sonuç ve çözüm odaklı yaklaşım,
  • Sürdürülebilirlik,
  • Hesap verebilirlik ve şeffaflık,

MİSYON

Bireylerin potansiyelini, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü bir harekete dönüştürmek.

VİZYON

Gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmiş ve bütün alanlarında aktif katılıma yer açmış bir toplum oluşturmak.