Türk’ler olmasa idi, sünni İslam olmayacaktı.
Nasıl mı ?? Yazıda anlatılıyor.

*****************************

İSLAM İMPARATORLUĞU

Hz. Muhammed 632 yılında ölünce, onun yerine kimin geçeceği (Hilafet) sorun oldu. Ebubekir Halife seçildi. Ebubekiri bekleyen en önemli sorun, devlet gelirleri idi. Kuran’ın Bakara suresinin 219.ayeti ile emredilen ”ihtiyaçtan fazlasını infak edeceksin” hükmü işlemiyordu. Araplar, İslam Devletini finanse etmediler. Hz. Ebubekir Ordu kurdu. İnfak etmeyenlerin kafası kesildi. Ancak, araplar, kafalarının kesilmesine rağmen hükme uymadılar. Hz. Ebubekir ”Zekatı kırkta bire indirdi” ve Kuran’da ilk değişiklik başladı.

Halifeler, İslamı kullanarak fetih siyaseti izlediler. Feth edilen yerlerden gelen yağmalar ile araplar, müthiş bir zenginlik elde ettiler. İran’ın fethi, zenginliklerine zenginlik kattı. Ancak, araplar kendi aralarında, hilafet sorununu çözemediler.

İlk ayrılık, Hz. Peygamberin damadı Ali ile başladı. İlk savaş, Hz. Peygamberin Eşi Ayşe ile Hz. Ali arasında meydana geldi. Basrada yapılan 656 yılındaki Camel(deve) savaşında, Hz. Ali, Ayşenin ordusunu yendi. Fakat bu kez, Şam Valisi Muaviye, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadı. 657 yılında Muaviye ordusu ile Hz. Ali’nin ordusu Sıffin’de savaştılar. 3 ay süren savaş bıkkınlık getirmişti. Oturup anlaştılar. Ancak, Ali ile savaşa katılan Hariciler, anlaşmayı kabul etmedi. Haricilerin bir adamı Hz. Ali’yi katletti.

Hilafet, Şam Valisi Muaviyeye geçti. Muaviye yerine oğlunu Halife tayin edince, Ali taraftarları karşı çıktılar. Ancak, 680 yılında Kerbela’da yapılan Savaş ile Hz. Alinin oğlu Hüseyin ve çocukları, Muaviyenin oğlu Yezid tarafından katledildi. İslam tarihindeki en önemli ayrışma şekillendi. Ali Şiası, Şiilik olarak ayrıştı.

Muaviye soyundan gelenler, Emevi devletini oluşturdular. Emevi İslamı, diye tanımlanan yeni bir İslam ortaya çıktı. Emevi Halifeleri iktidarlarını sağlama almak için her yolu denedi. Emeviler, Kabe’yi iki kere yaktı. Ensarın seçtiği İslam Halifesi Abdullah’ın kafasını kesip, cesedini sokaklarda sürüklediler. Medine’yi işgal ettiler. 900 sahabenin kafasını kestiler. Şehri yağmaladılar.

Emevi zulmü üzerine araplar sürekli isyan ediyordu. İsyanlar, Cuma Namazından sonra başlıyordu. Bunun üzerine Emeviler, Cuma namazının şeklini değiştirdiler. Emevi tipi Cuma Namazı ortaya çıktı.

Araplar Cuma günü, bir araya geliyor. Bir araya gelmişken iki rekat namaz kılıyordu. Sorunları tartışıyor. Yardım yapılacaklar tespit ediliyor. Gerekli yardım yapılıyordu. Devlette yapılan yanlışlıklar üzerine birlikte hareket edip devlet daireleri basılıyordu. Emeviler, isyanları önlemek amacıyla bu geleneği bozdu. Cuma Namazı camilerde kılınacak. İmama uyulacak. İmam, namazı bitirdikten sonra herkes işine dönecek. Tartışma yok. Bu gelenek, Abbasilere geçti. Osmanlının da işine geldi. Halen devam ediyor.

Emeviler İranı aşınca, karşılarına Türkler çıktı. Orta Asya’da Türkler büyük bir medeniyet kurmuşlardı. İpek yolu (Çin) ticareti sayesinde zenginlik yaratmışlardı. Çin’den kağıt üretimini öğrenmişler. Ata mesleği demircilikte uzmanlaşmışlar. Tekstilde ileri gitmişler. Altından iplik yapıp, Krallara ceket üretiyorlardı. Ancak, Türkler kendi aralarında birlik kuramamışlar. Şehir devleti şeklinde yönetiliyorlardı. Türklerin bir araya gelemediklerini gören Araplar, şehir devletlerini teker teker istila ettiler ve yağmaladılar.

Kuteybe Bin Müslim döneminde zulüm o kadar arttı ki, 24 fersah (Km) yol boyunca Türkleri, ibreti alem için, ağaçlara asarak katlettiler. Teslim olanlara, verdikleri sözü tutmadılar. Türk katliamına devam ettiler. Verilen söz neden tutulmuyor sorusuna, Halife ”ŞERİAT SÖZ TANIMAZ” diye fetva veriyordu.

Araplar, kendi içlerinde birbirlerine düştüler. Hz. Peygamberin amcası Abbasın soyundan geldiğini beyan eden, Abbasiler, Emevi Hilafetine, 750 yılında son verdi. Abbasiler, emevi soyundan gelen bebekleri dahi katletti. Ölmüş, emevi halifelerin mezarları kazıldı. Kemikleri çıkarılıp meydan ateşinde yakıldı. İslam devletinde Abbasi dönemi başladı.

Abbasiler, Türklere iyi davrandıkları, Çinlilere karşı 751 yılında yapılan Talas Savaşında, Türkler ile birlikte hareket ettikleri biliniyor. 751 den itibaren Türklerin İslama geçtikleri hakkında İslam tarihçilerin yazıları var. Ancak bu doğru değil. Türkler, Talas savaşından 183 yıl sonra, Karahanlı Devleti döneminde İslama geçtiler. İslamı, araplardan değil, İranlı Tacik hocalardan öğrendiler.

Türkler 934 yılında İslama geçtiği zaman, İslam Devleti ikiye ayrılmıştı. 909 yılında, Fatimiler Mısırda, Şii Halifesini ilan etmişti. Sünni Halifesi, Bağdatta ikamet ediyor. Sünni ve Şii araplar, birbirleri ile savaşıyordu. Sünni İslam adeta can çekişiyordu. Şiiler Suriyeyi işgal etmişti. İranlı Şii Büveyhoğulları Bağdatı işgal etmiş, Sünni Halifeyi hapsetmişti.

1054 yılında, Sünni Halife Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyden yardım istedi. Tuğrul Bey Halifeyi hapisten kurtardı. Feth ettiği toprakları, Halifeye bıraktı. Selçuklu Türkleri İslam Devletinin koruyuculuğuna soyundular. Türkler sayesinde, İslam devleti yaşama şansı buldu. 1171 yılında Mısırdaki Şii Hilafetine, Selçuklunun Halep Atabeyi Nurettin Zengi son verdi. Böylece İslam devleti, tekrar tek bir Sünni Halife ile temsil edilir oldu.

Felaket 1258 yılında geldi. Moğol orduları, Bağdatı yağmaladılar. Halifeyi ve soyundan gelenleri katlettiler. Siyasal anlamda İslam Devleti tarihe karıştı. Siyasal İslam sonlandı. İslam Dini başsız kaldı.

1260 yılında, Kureyş soyundan gelen Ahmedi, Memluk Türk Devleti Halife tayin etti. Mısırda emrine, külliye tahsis etti. Maaş bağladı. Yeni Halife, dini temsil ediyor. Türkler ise islamın siyasi gücünü temsil ediyordu. 1517 yılında, Yavuz Sultan Selim Han, Hilafeti, Osmanlı Hanedanına mal etti.

Tarih bize şunu söylüyor. Türkler olmasaydı, Sünni İslam diye bir din yaşıyor olamayacaktı.

Şinasi Kara


Teşekkürler Şinasi Kara

Buradan anlaşılan, İslam olmasada Türk’ler var olacaktı fakat Türk’ler olmasa idi, sünni İslam
olmayacaktı.
O halde, “dinbaz” geçinti kıytırık Türk düşmanlarının konuşurken biraz daha dikkatli konuşmalarının vakti geldi, geçiyor.

Sağlıcakla Kal Yüce Türk Milleti’m.

Ramazan Sevinç 27.12.2022
Ramazan Sevincii
Rs Sevinç

Halk Kürsüsü


BU KANAL BİR HALK KÜRSÜSÜ DERNEĞİ YAYIN MECRAASIDIR.

POPÜLER

BİZİ PAYLAŞIN

REKLAM

GLOW JEWELRY

www.glowjewelrytr.com
REKLAM

ABONE OL

Güncel haberleri kaçırmamak ve en son gelişmelerden haberdar olmak için abone olun.

KATEGORİLER

YORUMLAR

yavuz aktaş
Haziran 26, 2023 at 2:26 pm
VERİN 400 Ü BU İŞ SÜKUNETLE OLSUN BİTSİN DEDİYİ TAM…
youtube reklam ver
Haziran 25, 2023 at 6:28 pm
youtube reklam verme
Omer çelik
Haziran 7, 2023 at 10:21 am
Tebrik ediyorum. Insan bu şu misali kıvrım kıvrım akar ya...…
Ateş Turan
Haziran 7, 2023 at 12:44 am
—süpersin yaa,,, Vallahi mi ,, ben orda yaşamak istiyoruumm… 🙋‍♀️🇹🇷🇹🇷

ETİKETLER